Маната асуындағы ескі қорымда табылған Аққошқар атаға белгі қою сәті 14 тамыз 2021 ж.